Milliyetçilik nedir?

Milliyetçilik, Ulusçuluk ya da Nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.

Atatürk milliyetçiliği nedir?

Atatürk Milliyetçiliği, 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ve Atatürk İlkelerinde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin,ulus tanımını dil, kültür ve siyasi birliktelik gibi değerlere dayandıran milliyetperverlik anlayışıdır.

Milliyetçi ideolojiler, kavramlar ve düşünceler nelerdir?

1- Vatanseverlik

2- Faşizm

3- Nazizm

4- Şovenizm

5- Irkçılık

6- Popülizm

7- Devletçilik

8- Atatürkçülük

9- Ulusal komünizm

Etnik Milliyetçilik nedir?

Etnik milliyetçilik; milletlerini zümre terimleriyle adlandırmakta ve doğuştan bu özelliklere sahip olmayanı dışlamaktadırlar. Genellikle ortak ırk özelliklerine dayalıdır. Bu tür milliyetçilikte dışarıdan bir kimse ne gurubun kültürüne adapte olabilir, ne de guruba üye olabilir. Yahudi milliyetçiliği bir örnektir.

Sosyal milliyetçilik nedir?

Kendini sosyal bağlarla ve ortak kültürle tarif eden bir milletin milliyetçiliğidir. Ortak milli kimlik, topluluk ve kültür vurgulanır; dışarıdan herhangi bir fert her zaman bu unsurları kabul ettiğinde milletle bütünleşebilir. Irk ayniyeti şart değildir. etnik milliyetçiliğin dışlayıcı özellikler arz etmesine karşılık sosyal milliyetçilik kapsayıcıdır.

Resmi milliyetçilik nedir?

Etniklik, milli kimlik ve kültür özelliklerine bakmaksızın vatandaşlık hukuku çerçevesinde kapsayıcı olan devlet milliyetçiliğidir. Temelde vatanseverliğe dayalıdır; kültürel ve etnik temeller gerektirmez.

Atatürk'ün milliyetçilik ile ilgili düşünceleri

Türk Milliyetçisi, gelişme ve ilerleme yolunda ve uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel olarak, onlarla bir uyum içinde yürüyecektir. Ama bunu yaparken Türk Milleti'nin özelliklerini, bağımsız kişiliğini koruyacaktır. Türk Milliyetçisi diğer milletlerin hakkına, bağımsızlığına saygı gösterecektir. Ancak böylelikle diğer milletlerden de saygı görecektir. Kimsenin yurdunda gözümüz yoktur. Çünkü her milletin yurdu kutsaldır. Türk, büyük gücünü ancak haklarına saldırı olduğu zaman kullanacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Sözlükte "milliyetçilik" ne anlama gelmektedir?

Ulusçuluk

Milliyetçilik ne demek? (Ekonomi)

(Nationalism) Maddi ve manevi yönlerden ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bir anlayış. Dar anlamda milliyetçilik ülke çıkarları gerçekleştirilirken diğer ülkelere zarar verilmesi, ya da onların çıkarlarına ters düşen politikalar izlenmesi demektir. Günümüzdeki anlayışa göre, milliyetçilik uluslararası işbirliğine ters düşmemelidir. Yani ülkeler birbirleriyle uyumlu hareket ederek çıkarlarını birlikte yükseltmeye çalışmalıdırlar.